Особистість.адвокат.

INFJ-A / INFJ-T

Особистість“адвокат”

ТипособистостіадвокатДужерідкісний:СкладаєЛишеменшеодноговідсотканаселення;Але,ТимНеменю,ВінМаєСвійВпливусвіті。Вонимаютьприродженевідчуттяідеалізмуіморальності,алещовідрізняєїхвідіншихідеалістичнихособистостей - цеїхрішучістьіцілеспрямованість:Адвокатинеідеалістичнімрійники,алюди,якіздатнівживатиконкретнихзаходівдлявтіленнясвоїхцілейуреальністьіробитидовгостроковийпозитивнийвплив。

Особистість“адвокат”(Infj-A / Infj-T)

допоможименідопомогтитобі

Адвокатинаділенінасправдіунікальнимпознак:хочаілюб'язні,вонимаштьнезламнуточкузоруневтомноборотимутьсязате,ушовірять。Людизтакимиякостямирішучійвольові,алерідкоколивикористовуватимутьцюенергіюзадлявласноїкористі - Адвокатидіятимутьтворчо,зфантазією,переконливістюічуйністюнедлятого,щобстворитиперевагу,алещобвстановитибаланс。Егалітаризмікарма - цедужепривабливіідеїдляАдвокатів,івонимаютьтенденціювірити,щоніщонезможедопомогтисвітовітак,яклюбовіспівчуття,якірозтоплюютькрижанісерцятиранів。

КожнаЛюдинаповиннавирішити,йтимевонаусвітліКонструктивногоАльтруїзмуАбовтемрявіРуйнівногоЕгоїзму.-МартінЛютерКінг。

马丁路德金

Адвокатилегкостворюютьзв'язкизіншимиімаютьталантдощироїчуйноїмови,розмовляючискорішезрозумілодлялюдей,аніжорудуючичистоюлогікоюіфактами。Логічно, що їхні друзі й колеги можуть подумати, що Адвокати належать до відносно компанійських типів, але їм не заважало би пам’ятати, що їм треба іноді побути на самоті, щоб знизити тиск і перезарядитися, і не треба бити тривогу, якщо вони раптово поринуть у себе. Адвокати дуже піклуються про чужі почуття, і вони очікують того ж самого у відповідь – іноді це означає, що на декілька днів треба дати їм трохи простору, якого вони потребують.

ЗалишитисявживихдляновогоБою

Втім,щонасправдінайважливішедляадвокатів - 虽然Незабуватипіклуватисяпросамихсебе。Пристрастьїхньоївідданостідійсноможезмуситиїхперетнутидопустимумежу,іякщоїхнязавзятістьвийдеіз-підконтролю,цеможепризвестидовиснаженості,порушенняздоров'яістресу。Цестаєособливопомітним,колиАдвокатизмушеніпротистоятиконфліктуабостресу - їхнячутливістьзмушуєїхробитивсеможливе,щобухилитисявідцих,якздається,особистихатак,алеколиобставиниєнеминучими,вониможутьвідбиватисядужеірраціональнойбезпомічно。

前АдвокатівСвіт - цеМісцеповедливості,АлецененемаєБутитак。НіякийншийтипособистостінепідходитькращезанихдлястворенняРухузвідновленнясправедливості - Незалежновідтого,Великавоначимала。ПростоадвокатиМаштьпам'яти,щопіклушчисьпросвіт,вониМаштьпіклуватисяпросамихсебетакож。

Відоміадвокати.