Особистість.Підприємець

estp-a / estp-t

Особистість“Підприємець”

价格Абосміливапригода,АбоВзагалінічого。

海伦凯勒

Підприємцізавждимаютьвпливнасвоєбезпосереднєоточення:найкращийспосіброзпізнатиїхнавечірці - цепоглянутинавихорлюдей,щокрутитьсянавколоних,коливонирухаютьсявідоднієїкомпаніїдоіншої。Сміючись,РозважаючисьтажартушчизпрямолінійнимиттєвимГумором,Підприємцілюблятьбутивцентріуваги。кщокогосьізпублікипросятьвийтинасцену,підприємецьбудедобровольцем - Абовисунедобровольцемсвогосором'язливогодруга。

Теорія,АбстрактніКонцепціїїїиретельнеобговоренняГлобальнихПитаньТаїїньогоВпливунаврядчизацікавлятьПідприємцянадовго。Підприємцілюблятьвестиенергійнурозмовузізначноючасткоюінтелектуальності,алевонилюблятьрозмовлятипроте,щоє,ащекраще - простопітиізробитице。Підприємцістрибаютьперш,ніжроздивитися,кращевиправлятимутьвласніпомилкинаходу,аніжсидітимуть,склавшируки,готуючисьдоможливихуявнихподійтаумоввідступу。

Особистість“підприємець”(estp-a / estp-t)

Ніколинеплутайтерухздіяльністю

ПідприємцінайбільюСхильнідоРизикузусіхншихтипівОсобистобистостей。Вониживутьмоментомпоринаштьудію - Вониепіцентрбурі。Людизтипостіпідприємецьлюблятьдраму,пристрастьізадоволеннянезадляемоційногозбудження,адлятого,щобстимулюватисвійРозум。Вонизмушеніприйматикритичнірішеннянапідставіречей,щовідбуваютьсябезпосередньозараз,впроцесімиттєвогораціональногореагуваннянастимул。

之间,черезцешколитаншіВисокоорганізованіоточенняєсправжнімвипробуваннямдляпідприємів。Це,звичайно,нечерезте,щовонинекмітливі,івонинасправдіможутьдужедобреупоратися,алежорстокорегламентованийлекційнийпідхідофіційноїосвітипростонастількидалекийвідпрактичноговивчення,якеПідприємцітакобожнюють。потрібназрілість,щобсприйнятицейприйнятицейприйіднийзасібдлядосягненнямети - кшось,щостворюєзахопливіможливості。

Такожскладнимєте,щодляпідприємцівЛогічнішевикористовуватисвійВласнийМоральнийКомпас,Аніжчужий。ПравилаБулистворені,щобїхпорушувати。Такеставлення,ймовірніше,поділятимутьмаловихователівстаршоїшколичикорпоративнихнаглядачів,черезщоособистостіПідприємцівотримаютьпевнурепутацію。Алеякщовонинамагатимутьсянестворюватипроблем,спрямуютьсвоюенергіютазосередятьсянаречах,незважаючинаїхнюнабридливість,Підприємціматимутьвеликийвплив。

Більшістьлюдейнеслухаюуважно

Володіючи,можливо,найбільшприскіпливимтакритичнимпоглядомнаречісередвсіхтипів,Підприємцімаютьунікальнуздатністьпомічатиневеликізміни。Будьцезмінаувиразіобличчя,новийстильодягучикинутазвичка,людизцимтипомособистостірозуміютьприхованідумкиімотивитам,дебільшістьтипівможутьнепомітитищоськонкретневзагалі。ПідприємціВикористовуютьспоспостереженемиттюво,Викриваючизміни©Задаючипитання,ЗазвичайбезОсобливоюТактовності。ПідприємціповинніПам'ятати,щонекоженхоче,щобогосекретиіеннярозголошували。

Втім,якщоПідприємцінебудутьобережними,вониможутьзахопитисямоментом,зайтизанадтодалекотаповодитисягрубоповідношеннюдобільшчутливихлюдейчивзагалізабутипросвоєвласнездоров'яібезпеку。Вонискладаштьлишечотиривідсоткинаселення;Усвітідостатат​​ньоПідприємців,щобдодатигостроти©Духузмагання,АленетакБагато,щобПривестидоСистематичногоРизику。

ПідприємціСповненіпристрастійенергії,Наділеніраціональним,хочанодіізбентеженимРозумом。Надихашчі,переконливііскраві,вониприроднілідери,яківедутьншихненезвіданішляхи,додаючииття,достівсюди,Девониз'являшться。Перетворитиціякостіушоськонструктивнейрезультативне - Осьсправжнювипробуваннядляпідприємів。

Відоміпідприємі.