Особистість.Протагоніст.

ENFJ-A / ENFJ-T

Особистість“протагоніст”

Все,щотиробишсамезараз,ВиливаютьсяназовніВпливаєнакожноготвояпоставаможеосеожеосеожеосерцечипередатитривогу。ТвоюдиханняМожевипромінюватилюбовАбозабруднитиКімнатудепресією。ТВійпоглядМожепробудитиРадість。ТвоюСловаможутьвдихнутисвободу。Кожнатвоядіявідчиняєсерцяйрозуми。

大卫德达

Протагоністи - ПриродженіЛідери,СповненіПристрастійхаризми。Складаючиблизькодвохвідсотківнаселення,воничастоєнашимиполітиками,тренерамиівчителями,допомагаючиіншимінадихаючиїхдосягатийтворитидоброусвіті。Зприродноювпевненістю,якапороджуєвпливовість,Протагоністивідчуваютьвеликугордістьйщастя,колискеровуютьіншихпрацюватиразомдлявдосконаленнясамихсебеінавколишньогосуспільства。

Особистість“протагоніст”(ENFJ-A / ENFJ-T)

Міцнавіраулюдей

Людейпритягуютьсильніособистості,аПротагоністивипромінюютьсправжність,турботливістьіальтруїзм,небоятьсявийтиісказати,коливонивідчувають,щощосьтребасказати。Вониприроднойлегкоспілкуютьсязіншими,особливоодиннаодин,аїхняпроникливістьдопомагаєлюдямзтипомособистостіПротагоністидіставатисякожногорозуму,абочерезфактийлогіку,абочерезнеприкритіемоції。Протагоністилегкобачатьмотиваціїлюдейінапершийпогляднезв'язніподії,вміючипоєднатиціідеїіпредставитиїхякспільнуметузтакимкрасномовством,якененазвешніякінакше,якзачаровуванням。

Інтерес,якийПротагоністивідчуваютьдоінших,єсправжнім,навітьзанадто - якщовонивірятьукогось,вониможутьзголовоюпоринутиучужіпроблемичерезнадмірнудовіру。Нащастя,цядовіразазвичайєпророцтвом,щовиконуєтьсясамостійно,аджеальтруїзмісправжністьПротагоністівнадихаєтих,прокоговонитурбуються,статикращими。АлеякшоВонинебудутьобачними,ТоМожутьпоширитисвійоптимізмзанадтодалеко,інодіпідютовхуючиншихдалі,Ніжвониготовічибажаштьти。

Протагоніститакожуразливідоіщеоднієїпастки:вонинаділеніприголомшливоюздатністюобдумуватийаналізувативласніпочуття,алеякщовонизанадтозациклятьсянаситуаціїіншоїлюдини,вониможутьотриматищосьназразокемоційноїіпохондрії:початибачитичужіпроблемиусобітанамагатисявиправитиусобіщось,щонеєпоганим。Якщовонидосягнутьточки,деїхтягнутимутьназадобмеження,яківідчуваєхтосьінший,цеможезашкодитиздатностіПротагоністівбачитивихідздилемиівзагалібутихочтрохикорисним。Колитакевідбувається,дляПротагоністівважливозупинитисяіскористатисятимсамимсамоаналізом,щобвідчутирізницюміжтим,щовонинасправдівідчувають,ісамостійноюпроблемою,наякутребадивитисязіншоїточкизору。

...ТруднощінеповиннізаважатипродовжуватиСправу,вякумивіримо

ЛюдизтипомособистостіПротагоніст - пристрасніальтруїсти,інодінавітьчерезкрай,інаврядчиїхзлякаютьстусанидолі,колитребазахиститилюдейчиідеї,уяківонивірять。Недивно,щосередбагатьохзнаменитихлюдейтипуПротагоністзнаходятьсявпливовіполітикитакультурнідіячі - такийтипособистостібажаєвестизасобоюлюдейвсвітлемайбутнє,інемаєзначення,чиведутьвонинаціїдопроцвітання,чиочолюютьсофтбольнукоманду,щобпривестиїїдоНелегкоїперемогивМалійЛізі。

Відоміпротагоністи.