“เป็นเป็นเรื่องที่ดีดีมากที่ในที่สุดก็มีคนเข้าใจอย่างถ่อง”

