CITITERII NOANSTRISUSţINCăTESTUL16Personality EsteAtâtdeprecisîncât,“Este UnPicînfricoşător”。

Obõineo descriereconcret‖,precisăa feluluităude a fişiaflăde ce faccurileînmodulîncare le faci。