“þþðer svotúlegtaðeinhverskilji mann loksins。”

TaktuPersónuleikaprófiðokkarogfáðu“fáránleganákvæma”Lýsinguáþvíhverþúsertog Hvers VegnaþúGerirHlutinaÁþannHáttSemþúúúGerir。